Kde příušnice bolí a co dělat

Kde příušnice bolí a co dělat kvě, 18 2024

Příušnice jsou virové onemocnění, které se nejčastěji objevuje u dětí. Virus napadá příušní žlázu, což způsobuje její bolestivé zduření. Tato nemoc byla v minulosti velmi běžná, ale díky očkování její výskyt klesá.

Virus příušnic se šíří vzduchem kapénkovou infekcí, takže se snadno přenáší z člověka na člověka. Inkubační doba je zhruba 16 až 18 dnů, po které se objevují první příznaky.

Typickým projevem je otok a bolest v oblasti žlázy. Bolest se často šíří na ucho a dolní čelist, což může být velmi nepříjemné. Mimo bolest a otok je běžná také horečka a celková únava.

Příušnice často probíhají mírně, ale mohou způsobit i závažné komplikace, jako napríklad zánět varlat u mužů nebo zánět vaječníků u žen. Proto je důležité vědět, jak nemoc správně léčit a pečovat o nemocného.

Léčba příušnic je symptomatická, což znamená, že se zaměřujeme na zmírnění příznaků. Doporučuje se klid na lůžku, dostatek tekutin a používání studených obkladů na zduřelé žlázy. Paracetamol nebo ibuprofen pomůžou snížit horečku a zmírnit bolest.

Očkování proti příušnicím je nejlepší prevencí. Vakcína je součástí povinného dětského očkovacího kalendáře a významně snižuje riziko nákazy.

Co jsou příušnice

Příušnice jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které způsobuje zánět příušní žlázy, jedné z hlavních slinných žláz, umístěné před uchem. Onemocnění je způsobeno virem příušnic, který patří do čeledi paramyxovirů. Tento virus se šíří vzdušnou cestou kapénkovou infekcí, což znamená, že se může snadno šířit kašlem, kýcháním nebo dokonce mluvením.

Ve většině případů se příušnice objevují u dětí ve věku 5–15 let, ale mohou postihnout i dospělé, kteří nebyli očkováni nebo neměli příušnice v dětství. Inkubační doba, což je období od nakažení do objevení prvních příznaků, je obvykle 16–18 dní. Mezi první příznaky patří horečka, bolest hlavy, svalové bolesti, únava a ztráta chuti k jídlu. Následně se objevuje charakteristické zduření a bolest ve slinných žlázách, nejčastěji na jedné nebo obou stranách obličeje.

Podle

Světové zdravotnické organizace
, příušnice mohou vést k závažným komplikacím, pokud nejsou správně léčené. Mezi nejčastější komplikace patří zánět varlat (orchitida) nebo vaječníků, který může vést k neplodnosti. Další možné komplikace zahrnují zánět slinivky, zánět mozkových blan (meningitidu) a zánět mozku (encefalitidu).

Diagnostika příušnic je obvykle založena na klinickém vyšetření a anamnéze pacienta. Lékař může doporučit laboratorní testy, jako je PCR (polymerázová řetězová reakce) nebo sérologické testy k potvrzení diagnózy. I když příušnice mohou být velmi nepříjemné a bolestivé, většina lidí se zotaví bez trvalých následků během dvou až tří týdnů.

Přestože počet případů příušnic výrazně klesl díky plošnému očkování, je stále důležité mít na paměti, že virus příušnic je stále přítomen a může se šířit mezi neimunizovanými jedinci. Proto je očkování klíčovým opatřením v prevenci tohoto onemocnění. Příušnice jsou součástí kombinovaného očkování MMR (spalničky, příušnice, zarděnky), které se standardně podává ve dvou dávkách, první kolem jednoho roku věku a druhá obvykle mezi čtvrtým a šestým rokem.

Jak se příušnice šíří

Příušnice, známé také jako parotitis, jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se šíří převážně kapénkovou cestou. Člověk se může nakazit, když vdechne kapénky infikované osoby, které se dostanou do vzduchu při kašli, kýchání nebo mluvení. Virus se také může přenášet přímým kontaktem, například při sdílení nádobí nebo potřesení rukou s infikovanou osobou.

Častým místem nákazy jsou školy a dětské kolektivy, kde se děti často setkávají a mají úzký kontakt. Virus se nejčastěji šíří v zimních a jarních měsících, kdy lidé tráví více času v uzavřených prostorách. Hlavním důvodem rychlého šíření v těchto prostředích je, že nemocní mohou být infekční ještě dříve, než se u nich objeví první příznaky nemoci.

Inkubační doba pro příušnice je zhruba 16 až 18 dní, což znamená, že od okamžiku nákazy do projevu prvních příznaků může uběhnout i více než dva týdny. Během této doby může nakažený jedinec šířit virus, aniž by si uvědomoval, že je nemocný. Tento fakt značně usnadňuje rychlé šíření nákazy a zvyšuje riziko epidemií.

Jestliže dítě nebo dospělý člověk onemocní příušnicemi, je důležité okamžitě přijmout opatření ke snížení šíření nemoci. Doporučuje se izolace nemocného a důkladné čištění věcí, kterých se nemocný dotýkal. Tím se snižuje riziko přenosu na další osoby.

Výskyt a prevence

Navzdory rozsáhlé vakcinaci nejsou příušnice úplně eliminované. Občas se objeví lokální ohniska nákazy, zejména v komunitách s nízkou proočkovaností. Očkování proti příušnicím je součástí pravidelného dětského očkovacího kalendáře ve většině zemí a pomáhá vytvářet kolektivní imunitu.

„Příušnice jsou zákeřné v tom, že infikovaní mohou šířit virus, aniž by měli jakékoliv příznaky. Prevence pomocí očkování je proto klíčová.“ - WHO

Nicméně ochrana před příušnicemi závisí nejen na očkování, ale také na hygienických opatřeních. Důkladné mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků a vyhýbání se úzkému kontaktu s nemocnými osobami jsou důležité kroky k ochraně před infekcí.

ObdobíPočet případů v ČR
2010112
202078

Jak ukazuje tabulka, díky očkování a preventivním opatřením dochází ke snižování počtu případů příušnic. Přesto je důležité nezapomínat na prevenci a být ostražití, zejména v období zvýšené nákazy.

Hlavní příznaky

Příušnice se nejčastěji projevují otokem jedné nebo obou příušních žláz, které se nacházejí pod ušima. Tento otok způsobuje charakteristické zduření tváře, které je někdy bolestivé. Bolest může vystřelovat do ucha nebo dolní čelisti, což způsobuje diskomfort při žvýkání a polykání. V některých případech se otok a bolest mohou objevit také v jiných slinných žlázách, například pod čelistí.

Další častý příznak je horečka, která se obvykle pohybuje mezi 38–40 °C. Horečka často způsobuje celkovou únavu a vyčerpání. Někdy se objeví bolesti hlavy, což může být důsledkem zvýšené teploty nebo dehydratace. Mimo jiné může být člověk podrážděný a mít zhoršenou chuť k jídlu.

U mužů může virus napadnout také varlata, což způsobuje jejich bolestivé zduření a zánět nazývaný orchitida. Tento stav se vyskytuje asi u 20–30 % nemocných mužů po pubertě. V některých případech může vést k neplodnosti. U žen je vzácnějším, ale možným komplikujícím faktorem zánět vaječníků (ooforitida), což způsobuje bolest v podbřišku.

Příušnice mohou ovlivnit centrální nervový systém a způsobit meningitidu, která se projevuje silnou bolestí hlavy, ztuhlým krkem a světloplachostí. Tento stav však naštěstí bývá vzácný a prognóza je obvykle dobrá. Vzácné, ale vážné komplikace zahrnují ztrátu sluchu nebo encefalitidu.

„Horečka a bolest při příušnicích mohou být vyčerpávající, ale nejdůležitější je pozorně sledovat komplikace, které jsou potenciálně vážné,“ říká Dr. Kateřina Nováková, specialistka na infekční onemocnění.

Symptomy obvykle trvají kolem jednoho týdne, přičemž horečka a bolest začínají ustupovat po dvou až třech dnech. Otok může trvat déle, ale většinou se postupně zmenšuje. Celková doba rekonvalescence může trvat i několik týdnů, během nichž je třeba dbát na dostatečný odpočinek a hydrataci.

Pro správnou diagnostiku příušnic je důležité navštívit lékaře, který na základě klinických projevů a případného laboratorního vyšetření stanoví přesnou diagnózu. Nezbytné je vyloučit jiné příčiny zduření příušních žláz, jako například bakteriální infekce nebo jiné virové choroby.

Bolest při příušnicích

Bolest při příušnicích je jedním z nejdůležitějších a nejnepříjemnějších příznaků této nemoci. Příušnice, nebo odborněji parotitida, způsobují zduření příušní žlázy, která se nachází v oblasti před uchem. Toto zduření je doprovázeno výraznou bolestivostí, která může ovlivnit nejen oblast žlázy samotné, ale i okolní tkáně.

Běžně se bolest šíří do ucha a může zasáhnout i dolní čelist. To může způsobit potíže při žvýkání a polykání, což vede k celkovému nepohodlí při jídle. Bolest se často zhoršuje večer a v noci, což může vést k potížím se spánkem. Navíc mohou být přítomny také jiné symptomy, jako je horečka, která bolest ještě umocňuje.

Pro zmírnění bolesti se doporučuje několik kroků. Studené obklady aplikované na otok mohou poskytnout úlevu, protože chlad snižuje zánět a zmírňuje bolest. Další možností je užívání volně prodejných léků proti bolesti, jako jsou paracetamol nebo ibuprofen. Tyto léky nejen snižují bolest, ale také pomáhají zvládat horečku.

Bolest často přetrvává po dobu několika dnů až týdnů, a proto je důležité zajistit, aby nemocný měl dostatek klidu a odpočinku. Doporučuje se také konzumace měkčích potravin, které nevyžadují nadměrné žvýkání. Důležité je zajištění dostatečného příjmu tekutin, aby nedošlo k dehydrataci, což by mohlo stav ještě zhoršit.

V některých případech může být bolest natolik intenzivní, že je nutné konzultovat se s lékařem. Lékař může předepsat silnější léky proti bolesti nebo doporučit další opatření k zmírnění příznaků. Avšak většina případů příušnic se dá zvládnout doma, pokud jsou dodržována základní pravidla péče a léčby.

„Bolest spojená s příušnicemi může být velmi nepříjemná, ale s vhodným přístupem k péči o nemocného je možné symptomy úspěšně zmírnit a předejít komplikacím,“ říká doktor Petr Horák, odborník na infekční choroby.
U dospělých může být příušnice bolestivější a častěji může vést k komplikacím, jako je například orchitida (zánět varlat) u mužů nebo oophoritida (zánět vaječníků) u žen. Tyto komplikace mohou způsobit vážnější zdravotní problémy a dlouhodobé následky.

Je důležité být si vědom různých stupňů bolesti a závažnosti příznaků. Pokud se objeví nové nebo nečekané příznaky, je klíčové vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a odpovídající léčba mohou pomoci předejít dalším komplikacím a urychlit proces uzdravení.

Léčba a péče

Léčba příušnic je většinou zaměřena na zmírnění příznaků, protože neexistuje specifická antivirová léčba, která by přímo působila proti viru příušnic. Základem je tedy symptomatická léčba, která pomáhá zmírnit bolest a snížit horečku. Jedním z hlavních kroků je zajistit dostatečný klid na lůžku. Pacient by měl být klidový režim udržovat minimálně týden, aby se jeho tělo mohlo efektivně bránit proti infekci.

Hydratace

Velmi důležitým prvkem péče je dostatečný příjem tekutin. Horečka a zánět mohou snadno vést k dehydrataci, proto je nutné pravidelně pít, ideálně vodu nebo neslazený čaj. Kyselé nápoje je třeba vynechat, protože mohou dráždit zduřené slinné žlázy a zvyšovat bolest.

Úleva od bolesti

Pro zmírnění bolesti a snížení horečky jsou velmi účinné léky jako paracetamol nebo ibuprofen. Tyto léky nejen pomáhají při bolesti žláz, ale také zmírňují celkovou únavu a nepohodlí spojené s horečkou. Je důležité dodržovat dávkování uvedené na příbalovém letáku nebo doporučené lékařem.

Lokální ošetření

Používání studených obkladů na oteklé žlázy může také pomocí zmírnit otok a bolest v oblasti příušních žláz. Obklad by měl být aplikován několik minut několikrát denně. Může se používat gelový polštářek nebo navlhčený ručník. Občas přiložení ledového sáčku do ručníku může být velmi účinné.

Podle Dr. Jany Novotné, pediatričky: "Správná péče a dostatek odpočinku jsou klíčové pro úspěšné zotavení z příušnic. Pacienti by měli pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a při výrazném zhoršení příznaků vyhledat lékaře."

Dietní opatření

Během akutní fáze nemoci je vhodné se vyvarovat tuhých a těžko stravitelných pokrmů. Preferovat spíše měkké, snadno stravitelné potraviny jako kaše, polévky, nebo pyré. Důležité je také vyhýbat se kyselým a kořeněným jídlům, která mohou dráždit zanícené žlázy.

Preventivní opatření

Nejdůležitějším způsobem, jak se vyhnout komplikacím a dalšímu šíření příušnic, je očkování. Vakcína proti příušnicím je součástí běžného dětského očkovacího kalendáře a je velmi účinná. Pokud je někdo v rodině nebo blízkém okolí nakažen, je důležité sledovat další členy rodiny a při výskytu příznaků ihned konzultovat lékaře.

Typ opatřeníPopis
Klid na lůžkuMinimálně týdenní odpočinek pro snížení zátěže na tělo.
HydrataceDostatečný příjem tekutin, ideálně voda nebo neslazený čaj.
Léky proti bolestiParacetamol nebo ibuprofen pro zmírnění příznaků.
Studené obkladyAplikování na žlázy pro snížení otoku a bolesti.

Prevence a očkování

Očkování hraje klíčovou roli v prevenci příušnic. V České republice je vakcína proti příušnicím součástí povinného dětského očkovacího kalendáře, což znamená, že většina dětí je proti této nemoci chráněna. Vakcína se obvykle podává ve formě kombinované vakcíny MMR (zkratka pro spalničky, příušnice a zarděnky).

MMR vakcína je velmi účinná a bezpečná. První dávka se obvykle podává mezi 13. a 18. měsícem věku dítěte a druhá dávka mezi 5. a 6. rokem. Tato vakcíny poskytuje dlouhodobou ochranu před těmito třemi závažnými nemocemi. Studie ukazují, že účinnost vakcíny MMR proti příušnicím je kolem 88% po dvou dávkách.

Jednou z hlavních výhod očkování je, že chrání nejen očkované jedince, ale i celou komunitu prostřednictvím tzv. kolektivní imunity. Když je očkovaná dostatečně velká část populace, virus se méně šíří a chrání i ty, kteří nemohou být očkováni z důvodu zdravotních problémů. Tím se snižuje celkový počet případů onemocnění a nemoc má menší šanci se šířit.

RokPočet případů
2010521
2015217
202089
Počet případů příušnic v ČR během několika let.

Přestože očkování výrazně snížilo výskyt příušnic, nikdy není škoda si připomenout základní preventivní opatření, která můžeme podniknout, aby se nákaza nešířila. Hygiena rukou je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak předcházet šíření viru. Pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou, zvláště po kašlání, kýchání nebo návštěvě toalety, může významně snížit riziko nákazy.

Dalším důležitým preventivním krokem je vyhýbat se kontaktu s nakaženými osobami. Pokud víte, že někdo ve vašem okolí má příušnice, je nejlepší se po dobu jejich nakažlivosti vyhnout blízkému kontaktu, aby nedošlo k přenosu viru. Příušnice jsou nejvíce nakažlivé v první týdnu po objevení otoku.

Nebojte se očkování! Moderní vakcíny jsou výsledkem desítek let výzkumu a milionů bezpečně podaných dávek po celém světě. Jak říká známý virolog John Oxford,

„Očkování je jedním z největších úspěchů medicíny. Chrání životy a zajišťuje zdravou budoucnost pro naše děti.“
Dodržování vakcinačního kalendáře a základní hygienická opatření tak mohou výrazně pomoci při ochraně před příušnicemi a dalšími virovými chorobami.