Obchodní podmínky

led, 7 2024

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') se vztahují na nákupy v internetovém obchodě bambuletv.cz, který je provozován Klárou Sedláčkovou, se sídlem Univerzitní 20/2532, 771 11 Olomouc, Česká republika, IČO: 12345678 (dále jen 'provozovatel'). Nákupem na tomto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli podmínky a pravidla uvedená níže, neboť tvoří základ pro vznik kupní smlouvy. Vaše soukromí a ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto veškeré informace zpracováváme v souladu s platnými zákony České republiky. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny nebo doplněny a to bez předchozího upozornění. Nejnovější verze obchodních podmínek je vždy dostupná na našem webu.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu bambuletv.cz se zavazuje chránit soukromí zákazníků a nezneužívat jejich osobní údaje, které jsou shromažďovány za účelem zpracování objednávek, komunikace s klienty a marketingových akcí. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Jakékoli osobní údaje získané prostřednictvím tohoto webu budou použity výhradně pro interní potřeby provozovatele a nebudou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu zákazníka. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka

Vztahy a právní poměry mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu bambuletv.cz. Zákazník je povinen seznámit se s těmito podmínkami před provedením objednávky a akceptovat je. Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkům veškeré informace potřebné pro správné a bezproblémové vyřízení objednávky, dodání zboží a případné reklamace. Zákazník má právo na korektní a srozumitelné informace o produktech, jejich cenách, včetně informací o vzniklých nákladech na dodání zboží. Provozovatel se dále zavazuje chránit osobní údaje zákazníka a nezneužívat je pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto podmínkách.

Závěrečná ustanovení

Těmito obchodními podmínkami je stanovena pravidla pro nákup v internetovém obchodě bambuletv.cz. Veškerá práva a povinnosti, které z těchto podmínek plynou, jsou vymezována a chráněna zákonem České republiky. V případě sporů se všechny strany zavazují k řešení vzniklých problémů primárně mimosoudní cestou. V případě, že není možné dosáhnout společného řešení, bude spor předán k řešení příslušnému soudnímu orgánu v České republice. Jakákoli změna v obchodních podmínkách má okamžitý účinek po svém zveřejnění na stránkách [email protected]. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.1.2023 a ruší všechny předchozí verze a ujednání. V Olomouci 1.1.2023, Klára Sedláčková.