Zaskrt: Kde se nachází a jak se mu vyhnout?

Zaskrt: Kde se nachází a jak se mu vyhnout? úno, 22 2024

Co je zaskrt a kde se vyskytuje

Zaskrt, známý také pod medicínským názvem diphtheria, je vážná bakteriální infekce, která obvykle postihuje nosní a krční sliznice. Je způsobena bakterií Corynebacterium diphtheriae. Příznaky zaskrtu mohou zahrnovat bolest v krku, horečku, otok krčních uzlin a typický šedý povlak ve hrdle. Pokud není zaskrt včas léčen, může dojít k závažným komplikacím, jako jsou poškození srdce nebo ledvin, a dokonce i ke smrti.

Zaskrt se vyskytuje po celém světě, ale nejčastěji v oblastech s nízkou úrovní očkování nebo v chudých sociálně-ekonomických podmínkách. Díky efektivní vakcinaci je vyskyt zaskrtu v zemích s vysokou úrovní zdravotní péče relativně nízký. Nicméně stále existují oblasti, zejména v Asii, Africe a některých částech východní Evropy, kde zaskrt představuje značné riziko.

Prevence zaskrtu

Nejlepší obranou proti zaskrtu je vakcinace. Očkovací látka DTP, která kombinuje vakcínu proti zaskrtu, tetanu a černému kašli, je součástí standardního očkovacího kalendáře v mnoha zemích, včetně České republiky. Vakcinace proti zaskrtu se obvykle aplikuje ve čtyřech dávkách během prvních dvou let života dítěte, s doporučenými posilovacími dávkami v pozdějším věku.

Okromě vakcinace je důležité dodržovat zásady osobní hygieny, jako je pravidelné mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků, zejména v oblastech s vysokým rizikem výskytu. Lidé, kteří cestují do zemí s endemickým výskytem zaskrtu, by měli zajistit, aby jejich očkování bylo aktuální.

Příznaky a diagnostika zaskrtu

Příznaky zaskrtu se mohou objevit 2 až 5 dnů po expozici bakterii. Začínají obvykle mírně, s bolestí v krku a mírnou horečkou, ale mohou rychle přerůst v vážnější stav. Typickým znakem zaskrtu je tvorba šedého povlaku na mandlích, hltanu nebo v nosní dutině, který může ztěžovat dýchání a polykání.

Diagnóza zaskrtu se obvykle provádí na základě klinického obrazu, potvrzená pak může být kultivačním testem nebo PCR testem. Po potvrzení diagnózy je nezbytné okamžitě zahájit léčbu.

Léčba zaskrtu

Léčba zaskrtu vyžaduje okamžitou aplikaci protizaskrtového antitoxinu, který neutralizuje toxiny produkované bakteriemi. Antitoxin se obvykle podává intravenózně. Součástí léčby je také podání antibiotik, hlavně penicilinu nebo erytromycinu, pro eradikaci bakteriální infekce.

Osoby, které měly kontakt s nakaženým, by měly být také léčeny preventivními dávkami antibiotik a možná i posilovacími dávkami vakcíny. Důležité je také izolovat infikované pacienty, aby se zabránilo šíření infekce.